SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Kontakt

 

SOND är en ekonomisk förening bestående av följande lokala skoterklubbar:

Flötningens Snöskoterklubb,  Härjehågnas Snöskoterklubb,  Idrefjällens Snöskoterklubb,  Långfjällets Snöskoterklubb,  Lövnäs/Nornäs Snöskoterklubb, Särna Snöskoterklubb och Gördalens Snöskoterklubb.

Föreningen har till ändamål att skapa, underhålla och driva skoterleder inom Älvdalens Kommun i ett skoterledsnät, detta i samverkan med angränsande kommuner. Lednätet, inkl. skoterleder, raststugor och service, ska vara öppet för allmänheten och turister mot erläggande av avgifter.

 

Föreningen ska ansvara för drift och underhåll av skoterledsnätet och i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna förvalta de statliga leder som ingår i nätet.

 

Skoterledsnätet ska skapa förutsättningar för en långsiktig uthållig turism som inte stör miljö, rennäring, djurliv, jord- och skogsbruk. Därför har Sond beslutat att inte tillåta ATV, ATV med bandsats eller s.k. Snowbikes utan enbart traditionella snöskotrar på lederna. Skoteledsnätet ska vara attraktivt för både skoterturism och annat friluftsliv.

 OBS! du som skoteråkare är alltid skyldig att ta reda om vad som gäller innan du åker ut på våra leder. Viktig info finns på vår ledkarta. Inför varje säsongstart skall du också veta om ifall lederna är öppna eller stängds. Den info finner du på vår Facebooksida där alla annan viktig info också läggs ut!!!

Ca 1800 km skoterled - i Norra Dalarnas Fjällvärld

Nya broar förlänger säsongen.

Tre nya broar - den här över Storån norr om Idre och en över Lemhån väster om Särna och en över Grövlan vid Sågliden förlänger skotersäsongen!

 

STYRELSEN

Sven-Erik Halvarsson, ordförande, Härjehågna snöskoterklubb

Tony Persson, Flötningens snöskoterklubb

Ronny Enarsson, Långfjällets snöskoterklubb

Kjell Landén, vice ordförande, Idrefjällens snöskoterklubb

Daniel Wahlberg, Särna snöskoterklubb

Ivan Sålders, Lövnäs/Nornäs Snöskoterklubb

Jan-Åke Jonsson, Gördalens Snöskoterklubb

Jessica Andersson, kassör

KONTAKT

Snöskoterområde Norra Dalarna, Drevdagen 79, 790 91 IDRE

Sven-Erik Halvarsson: 070-292 95 43

E-post: SnöskoterOmrådeNorraDalarna el. sondidre@gmail.com

För daglig kontakt: och ledinfo. ring  0706-781800