SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Transitled.se

Nyheten publicerades 2010-01-26

Idag på förmiddagen efter 2 dagars sittning mellan ledorganisationerna på sträckan från Sälen upp till Strömsund togs ett unikt beslut för snöskotersverige. Då utsågs nämligen en interimsstyrelse för Transitled.se som fick till uppgift att ta fram stadgar och arbetsordning för den styrelse som skall väljas vid en ordinarie årsstämma den 8/2. Transitled.se är ett unikt samarbete mellan skoterklubbar och ledhållare utefter sträckan Sälen-Strömsund. Här finns idag fyra ledbolag som nu tillsammans med övriga gör det enklare för skoteråkarna som vill göra en långtur. I stället som det är nu då man måste lösa ledkort i varje område kommer man i stället att kunna lösa ett kort som gäller för önskad sträcka. Förhoppning är att få igång det nya systemet till kommande vinter. Med på mötet fanns representanter från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Vägverket, Rennäringen, Snofed, SSCO, kommunerna, Snöskoterrådet och inblandade ledhållare.