SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Lövnäs/Nornäs Snöskoterklubb ny medlem i SOND

Nyheten publicerades 2010-01-27

Idag beslutade SOND:s styrelse att anta Lövnäs/Nornäs Snöskoterklubb som ny medlem. Det innebär att lednätet utökas med ytterligare 10 mil och som nu omfattar ca 160 mil led. För besökare i Lövnäs/Nornäs-området innebär det också att från och med nu gäller samma obligatoriska ledavgifter som i övriga Sond-området (se ledkort till höger på sidan). SOND välkomnar vår nya medlem!