SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Lös dagkort via SMS

Nyheten publicerades 2010-02-01

Nu är tjänsten Lösa dagkort via SMS igång. SMS:a:  Dagkort mellanslag Registreringsnumret på din skoter till 72401 så kommer en bekräftelse på din beställning tillbaka i mobilen. Priset är 130:-