SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

LÄNSSTYRELSEN BACKAR

Nyheten publicerades 2010-03-02

Alla våra protester mot Länsstyrelsen förslag till inskränkningar i Drevfjällen gav resultat - klicka in på denna länk och läs mer!

http://www.sr.se/dalarna/nyheter/artikel.asp?artikel=3480551