SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Rapport från Snöskoterrådet

Nyheten publicerades 2010-03-30

Nu finns allt att läsa från årets Snöskoterforum i Luleå. Klicka på bifogad länk så finnser du en hel del intressant läsning om skoteråkning!

http://www.skoterradet.se/nationellt-snoskoterforum/2010-lulea/