SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Informationsmöte med Stugföreningen i Storfjäten

Nyheten publicerades 2010-09-30

Lördagen den 25/9 informerade Jens Martinsson och Kjell Landén om SOND:s verksamhet för medlemmarna i stugföreningen i Storfjäten. En stor skara medlemmar hade mött upp och den viktigaste frågan var sträckningen av den nya leden mellan Fjätervålen och Storfjäten. Det blev ett möte i positiv anda och den nya sträckningen verkar tas emot mycket positivt.