SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Vi har fått snö

Nyheten publicerades 2009-03-01

Snödjup på runt 1m och lederna sladdas för fullt. Leden från Idre mot Himmeråsen är delvis avstängd p.g.a. skogsavverkning. Information om alternativa leder sitter uppe i området.