SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Dags att byta ut ditt gamla förarbevis!

Nyheten publicerades 2010-12-05

Utbyte av gamla förarbevis

Om du har förarbevis för terrängskoter som utfärdats under tiden 2000-2009 kommer det även i fortsättningen att vara giltigt men måste bytas ut och till ett nytt förarbevis för terränghjuling och snöskoter. Detta utbyte ska ske senast under 2012. Transportsyrelsen kommer att skicka ut ansökningshandlingar till alla som idag har ett förarbevis för terrängskoter.

Om du har ett äldre frivilligt förarbevis för snöskoter kan du ansöka om att få byta ut det mot ett förarbevis för snöskoter av den nya typen. Detta gäller dock bara om det gamla beviset har utfärdats före den 1 januari 2000 av SNÖFO/SNOFED (Sveriges Snöfordonleverantörer/Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation). Blankett för utbyte finns hos Transportstyrelsen, 701 88 Örebro, telefon 0771-256070.

Ansökan om utbyte måste ske före utgången av år 2010.