SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Kurs i förarbevis

Nyheten publicerades 2011-01-24

 Idrefjällens, Flötningens och Lånfjällets skoterklubbar anordnar kurs i förarbevis 5-6/3. Anmälan på mail till info@idrefjallensssk.se med namn, adress, personnummer, telefonnummer.

Info på tel: 0253-598200