SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Dåliga leder

Nyheten publicerades 2011-04-18

Vädret har satt sina tydliga spår för skoteråkningen. I år är första påsken på länge där det inte går att köra skoter mer än på några få ställen även om det inte är något vi kan rekommendera. Upp på Långfjället går det fortfarande om man startar tidigt på morgnonen från terminalen vid Grövelfjäll. Alla skogsleder är idag obrukbara.