SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Även i Flötningen råder snöbrist = inställt rally = Rally utan skoter

Nyheten publicerades 2011-04-18

Ingen snö inget rally - så även i Flötningen som i stället ordnar "gårally" med fina priser. Start vid bygdegården fr. kl 10. Under kvällen dans i bydegården.