SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

SNÖ!!!!!

Nyheten publicerades 2011-12-09

 Nu har det kommit så pass med snö så första bankningen har startat. Sträckan Sägliden Idre by är bankad och i morgon bankas det runt Idre by - ett härligt skotertecken!!!