SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Ny kurs i förarbevis

Nyheten publicerades 2012-01-29

 På mångas begäran blir det en ny kurs i Förarbevis för snöskoter den 2-3 mars i Idre. För anmälan och mer info gå in på www.idrefjallensssk.se