SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Ledernas status

Nyheten publicerades 2012-01-29

 Nu är de flesta lederna i mycket bra skick, tyvärr är snötillgången mellan Idre och Drosbacken dålig varför den sträckan ännu inte är så bra som man kan önska.