SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Ca. 40cm snö i naturen

Nyheten publicerades 2009-01-04

Lederna underhålls, ca. 40cm snö i naturen. Några bilder från lederna i början av det nya året har lagts ut, inskickade av Micke Andersson från Värmland och ytterligare några bilder från Micke och Karina.