SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Ledkortskontroll

Nyheten publicerades 2012-02-11

 Idga genomfördes en ledkortskontroll i området och inte kan man säga att det är positivt när hela 28 skotrar ertappades med att inte ha löst ledavgift. Nu klarade de sig lindrigt eftersom de fick chansen att lösa ledavgift i stället för att bli anmälda och därmed fått betala 1500:-. Tyvärr visar det på dålig respekt för alla ideella insatser som klubbmedlemmarna utför på lederna i ur och skur. Se nu till att inte du också blir ertappad utan att ha löst ledbevis - det kanske inte går lika bra då eftersom SOND har rätten på sin sida med ledavgifter på sina leder eftersom de enligt en dom klassas som en anläggning och därmed undanröjer allemansrätten