SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Ledkortskontroller!

Nyheten publicerades 2013-02-07

Från fredag 8/2 startar årets ledkortskontroller som i år blir mycket tätare än föregående år och kommer att pågå hela säsongen ut. Se nu till att inte du hamnar i en kontroll utan giltigt ledkort - det blir dyrt 1500:- enligt gällande regler!