SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Nya broar och ledsträckningar

Nyheten publicerades 2013-10-28

 Just nu arbetas med den nya leden från Idre till Fjätervålen/Lofsdalen. Här byggs nu tre broar samt dessutom byggs en mastbro över Foskan vid Foskvallen på leden Idre-Särna. Ny bro har även gjorts över Brunnan norr om Burusjön på leden Idre-Grundagssätern.