SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Ny led Idre - Fjätarvålen

Nyheten publicerades 2014-12-17

 Ny led finns till vintern mellan Idre och Fjätervålen som tar av strax efter Larstjärnarna förbi Idre Fjäll och som förkortar sträckan betydligt.