SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Öresjön Idre

Nyheten publicerades 2015-01-18

 Från Idre västerut mot Drevdagen har gamla leden via Öresjön stängts och ersatts av en ny led via leden mot Höstsätern. Detta på grund av säkerhetsskäl då Öresjövägen plogas. Dessutom slipper vi med nya leden 2 st. vägövergångar.