SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Var får du köra snöskoter?

Nyheten publicerades 2015-02-04

 Nu finns Länsstyrelsens nya folder som du som skoteråkare verkligen bör läsa igenom. Klicka på länken och ta del av viktig information!

www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/Skoterakning/VINTERskoterfolder.pdf