SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

LEDKARTA

Nyheten publicerades 2016-01-26

Vår nya Ledkarta är under tryckning och beräknas finnas ute första vecka i februari 2020. Du kan redan beställa den genom att sätt in 175:- (karta 150:- och 25:- för porto/adm). Ange ditt namn och adress samt skicka in beloppet till vårt postgiro 11 69 17-6