SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 165 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva din adress, kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Skoterpass 2020

Nyheten publicerades 2019-11-11

 Nu finns skoterpass för ortsbor och fritidshusägare ute på berörda försäljningsställen. Köps före 31/12 2019 därefter gäller ordinarie priser. Kort för "besökare" finns ute från och med V50