SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

NY LEDKARTA

Nyheten publicerades 2020-01-20

 Just nu ligger nya Ledkartan på tryckeriet och väntar på att tryckas Vi lägger ut info på vår Facebooksida när den är .klar för försäljning. Nu väntas den finnas ute första veckan i februari och du kan beställa den redan nu - se under Ledkarta!