SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Ledernas standard

Nyheten publicerades 2009-12-18

Tyvärr har vi idag mycket ojämt med snötillgången. Det är endast i Grövelsjön som viss ledpreparering inletts. Vi räknar dock med att kunna erbjuda några mils ledåkning under V 53 och då framförallt då i Grövelssjön. För aktuell ledstandard: kontakta Idre Turistbyrå 0253-598200