SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Årsmöte

Nyheten publicerades 2020-09-01

 1/10 2020 kl. 19.00

Plats: Lomkällan Särna.

Ordinarie årsmöte för Sond. Ärenden enligt stadgarna. På grund av rådande Covid-19 krävs obligatorisk anmälan för deltagande. Berättigad att delta är medlemmar i våra medlemsklubbar. Rösträtt har en representant för vardera klubbarna. Vi bjuder på förtäring! Anmälan skickas till sondidre@gmail.com senast den 21/9!