SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Stängda leder

Nyheten publicerades 2022-01-06

 Än så länge är snötillgången för dålig varför inga leder öppnats! Följ oss på Facebook så får de reda på när leder öppnas!