SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Köp ledkort via SMS!

Nyheten publicerades 2009-12-18

Från och med nyår lanserar vi en nyhet som förenklar för dig som inte kan köpa ledkort vid något av våra försäljningsställen. Då inför vi tjänsten att lösa ledkort via SMS. Utförligare instruktioner kommer att presenteras på hemsidan under nästa vecka.