SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

SOND TAR STRID!

Nyheten publicerades 2010-01-10

SOND TAR STRID

mot Länsstyrelsens förslag til restriktioner för Drevfjällen.

Länsstyrelsen i Dalarna har skickat ut ett förslag till restriktioner för Drevfjällen (se handlingarna i sin helhet genom att klicka på den här länken: 

http://www.w.lst.se/template/newspage.aspx?id=2995

- handlingarna finns i högermariginalen) som i stort sett förbjuder skoteråkning inom Drevfjällets naturreservat. Trots att Länsstyrelsens egen undersökning 2007 konstaterade att det passerade 1300 skotrar vid mätstationen Röskåsen och 2000 skotrar vid stationen i Gördalen under mätperioden kunde inte några vegetationsskador konstateras enligt utredaren Lars Hedlund. Det pågår även en bullerutredning som blir klar i slutet av februari - efter att remisstiden gått ut!!

Det är inte enbart skoteråkningen som "sätts åt" utan även privata markägare, stugägare, arrendatorer, jakträttsinnehavare m. fl. som får uppenbara begränsningar i sitt sätt att nyttja sina rättigheter.

SOND har ett stort engagaemang i frågan och kommer att lämna in sitt remissvar i god tid men har du infallsvinlar som kan bidra till remissytrrandet är du mer än välkommen med ditt bidrag. Vi har sedan en tid tillbaka lagt ut namninsamlingslistor på de flesta offentliga ställen i området där du kan skriva på vårt upprop.

 

Genom vårt samarbete med SNOFED - Snöskoterägarnas riksförbund - har vi även tillsammans med dem startat ett upprop på deras hemsida där det också går att skriva in sig på protestlistan. Klicka på

http://www.snofed.se/Default.asp?pageid=31492&path=

- så kommer du direkt till protestlistan.

 

STOPPA LÄNSSTYRELSENS FÖRSLAG OCH SKRIV PÅ PROTESTLISTAN!