SOND - Snöskoterområde norra Dalarna, 1500km skoterled

Beställ en ledkarta:

Sätt in 175 kr på postgiro: 11 69 17-6.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress,

Kartan skickas hem till dig så fort betalningen kommit in.

 

SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

Nyhetsarkivet

Transitled.se

Nyheten publicerades 2010-01-26

Idag på förmiddagen efter 2 dagars sittning mellan ledorganisationerna på sträckan från Sälen upp till Strömsund togs ett unikt beslut för snöskotersverige. Då utsågs nämligen en interimsstyrelse för Transitled.se som fick till uppgift att ta fram stadgar och arbetsordning för den styrelse som skall väljas vid en ordinarie årsstämma den 8/2. Transitled.se är ett unikt samarbete mellan skoterklubbar och ledhållare utefter sträckan Sälen-Strömsund. Här finns idag fyra ledbolag som nu tillsammans med övriga gör det enklare för skoteråkarna som vill göra en långtur. I stället som det är nu då man måste lösa ledkort i varje område kommer man i stället att kunna lösa ett kort som gäller för önskad sträcka. Förhoppning är att få igång det nya systemet till kommande vinter. Med på mötet fanns representanter från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Vägverket, Rennäringen, Snofed, SSCO, kommunerna, Snöskoterrådet och inblandade ledhållare.

SOND TAR STRID!

Nyheten publicerades 2010-01-10

SOND TAR STRID

mot Länsstyrelsens förslag til restriktioner för Drevfjällen.

Länsstyrelsen i Dalarna har skickat ut ett förslag till restriktioner för Drevfjällen (se handlingarna i sin helhet genom att klicka på den här länken: 

http://www.w.lst.se/template/newspage.aspx?id=2995

- handlingarna finns i högermariginalen) som i stort sett förbjuder skoteråkning inom Drevfjällets naturreservat. Trots att Länsstyrelsens egen undersökning 2007 konstaterade att det passerade 1300 skotrar vid mätstationen Röskåsen och 2000 skotrar vid stationen i Gördalen under mätperioden kunde inte några vegetationsskador konstateras enligt utredaren Lars Hedlund. Det pågår även en bullerutredning som blir klar i slutet av februari - efter att remisstiden gått ut!!

Det är inte enbart skoteråkningen som "sätts åt" utan även privata markägare, stugägare, arrendatorer, jakträttsinnehavare m. fl. som får uppenbara begränsningar i sitt sätt att nyttja sina rättigheter.

SOND har ett stort engagaemang i frågan och kommer att lämna in sitt remissvar i god tid men har du infallsvinlar som kan bidra till remissytrrandet är du mer än välkommen med ditt bidrag. Vi har sedan en tid tillbaka lagt ut namninsamlingslistor på de flesta offentliga ställen i området där du kan skriva på vårt upprop.

 

Genom vårt samarbete med SNOFED - Snöskoterägarnas riksförbund - har vi även tillsammans med dem startat ett upprop på deras hemsida där det också går att skriva in sig på protestlistan. Klicka på

http://www.snofed.se/Default.asp?pageid=31492&path=

- så kommer du direkt till protestlistan.

 

STOPPA LÄNSSTYRELSENS FÖRSLAG OCH SKRIV PÅ PROTESTLISTAN!

Köp ledkort via SMS!

Nyheten publicerades 2009-12-18

Från och med nyår lanserar vi en nyhet som förenklar för dig som inte kan köpa ledkort vid något av våra försäljningsställen. Då inför vi tjänsten att lösa ledkort via SMS. Utförligare instruktioner kommer att presenteras på hemsidan under nästa vecka.

Ledernas standard

Nyheten publicerades 2009-12-18

Tyvärr har vi idag mycket ojämt med snötillgången. Det är endast i Grövelsjön som viss ledpreparering inletts. Vi räknar dock med att kunna erbjuda några mils ledåkning under V 53 och då framförallt då i Grövelssjön. För aktuell ledstandard: kontakta Idre Turistbyrå 0253-598200

Nya ledkort ute

Nyheten publicerades 2009-12-18

Nu finns de nya ledkorten ute till försäljning på våra försäljningsställen. En bra julklapp till dina skotervänner. Du kan också få ledkortet hemskickat genom att ringa 0253-598200.

Nyhetsarkivet Sida:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13